Terug
Uw wensen - de plechtigheid
Herinneringsbos Hees - Home
Herinneringsbos Hees - Mogelijkheden
Herinneringsbos Hees - Tarieven
contact en links
inheemse boomsoorten
overige boomsoorten
vervanging
TIJDSTIP
Vanaf één maand na de crematie kunt u de urn met de as in ontvangst nemen bij
het crematorium waar de uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden. Wanneer u
daar aan toe bent kunt u contact opnemen met de beheerder van het Herinneringsbos.
Samen kunt u uw wensen voor de asbestemming doornemen en een tijdstip
vaststellen. Als u niet bij het verstrooien van de as of de asbegraving aanwezig
kunt of wilt zijn, kunt u het crematorium ook machtigen de as te verzenden naar de
beheerder van het Herinneringsbos. Deze zal dan namens u de gewenste
asbestemming verzorgen.

RUST EN STILTE
Op de dag van de plechtigheid treft u beheerder op de parkeerplaats aan de Verlengde Oude Utrechtseweg. Hij draagt zorg voor de gekozen Herinneringsboom en de benodigde materialen. Rekening houdend met de rust en stilte in het bos kunt u de plechtigheid op geheel eigen wijze vormgeven. De speciale gedachte achter het Herinneringsbos is dat de as opgaat in de natuur. Dat betekent dat de eventueel geplante boom en de omringende natuur u herinneren aan de speciale waarde die het bos voor u heeft gekregen. In het Herinneringsbos
mogen geen herdenkingsvoorwerpen worden achtergelaten.

VERVOER
Voor de asbegraving of -verstrooiing bestaat de mogelijkheid met auto’s het bos in te rijden. Voor latere bezoeken aan de locatie bent u aangewezen op wandelen of fietsen.
Mensen die slecht ter been zijn kunnen vooraf hun bezoek aan het Herinneringsbos bij de beheerder kenbaar maken. Er wordt dan voor gezorgd dat de slagboom open is, zodat u met de auto het bos in kunt. Bij de parkeerplaats staat een informatiepaneel, zodat u gemakkelijk de weg kunt vinden.

De wegen en paden van Herinneringsbos Hees zijn vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Er lopen ook enkele ruiterpaden en een ATB-route doorheen.