Terug
Uw wensen - vervanging boom
Herinneringsbos Hees - Home
Herinneringsbos Hees - Mogelijkheden
Herinneringsbos Hees - Tarieven
contact en links
de plechtigheid
inheemse boomsoorten
overige boomsoorten
VERVANGING VAN EEN BOOM
Direct na aanplant gaat het eigendom van de boom over naar de eigenaar van het bosgebied. Dit is nodig om het Herinneringsbos zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Het Herinneringsbos is natuurgebied en heeft regelmatig onderhoud nodig. Dat varieert van meer licht in het bos brengen zodat natuurlijke verjonging een kans krijgt, tot het verwijderen van bomen die een gevaar opleveren voor wandelaars of fietsers.

Als de Herinneringsboom binnen tien jaar na aanplant door natuurlijke processen schade oploopt of afsterft, kunt u deze voor eigen rekening en in overleg met de beheerder laten vervangen. Dit komt gelukkig zelden voor. De beheerder van het Herinneringsbos garandeert dat een Herinneringsboom niet moedwillig zal worden beschadigd of geveld. Mocht, ondanks alle zorgvuldigheid, binnen een periode van tien jaar toch schade aan of het afsterven van een Herinneringsboom door bosbeheersmaatregelen worden veroorzaakt, dan zal de beheerder voor vervanging zorgen. Na verloop van vele jaren zullen ook de Herinneringsbomen volledig zijn opgegaan in het bos en niet meer als zodanig herkenbaar zijn. Dan is schade aan deze bomen, en zelfs het vellen ervan, helaas niet uit te sluiten.